הזמנת גלילי נייר

למסופי אשראי קופות רושמות וממוחשבות

נייר תרמי באיכות גבוהה

מתאים לכל דגמי מסופי האשראי קופות רושמות קופות ממוחשבות.

הנייר עומד בתקנות מס הכנסה התשט"ז 2006 ,תקנה 6521.

מארזים בגדלים שונים .

ביצוע הזמנת נייר למסופי אשראי

  • הזמנת גלילי נייר למסופי אשראי קופות רושמות וממוחשבות